Obecně závazné vyhlášky - přehled
OZV č. 1/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků a u staveb   ...Více