Příjemnou noc, je středa 23.1.2019, 23:26. Dnes má svátek Zdeněk, zítra Milena.
Detail
Celý článek
KONTROLY KOTLŮ
2016-10-19 14:29:33 | Obec
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW povinen zajistit jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.

Do konce tohoto roku by si tedy měli všichni provozovatelé kotlů nechat zkontrolovat technický stav kotle na pevná paliva a poté každé dva roky. Tato povinnost se týká jak domácností, tak ostatních provozovatelů kotlů na pevná paliva (podnikatelé, školy, školky, obce, apod.).

Kontroly kotlů jsou oprávněny provádět pouze osoby, které byly proškoleny výrobcem příslušného spalovacího zdroje a mají od něj udělené příslušné oprávnění. (Pokud výrobce zdroje zanikl, není zjistitelný, nebo odborně způsobilou osobu neurčil, provede kontrolu odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem na stejný typ kotle.)

Seznam oprávněných osob ke kontrolám kotlů je možné nalézt na webových stránkách www.aptt.cz. Zde je možné vygenerovat si seznam oprávněných osob dle krajů a výrobce kotlů.

Podle zákona budou od roku 2017 provozovatelé kotlů povinni na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností předložit doklad o provedení této kontroly. V případě nepředložení dokladu může být provozovateli kotle udělena pokuta až do výše 20 000 korun.

Rozhodně to však neznamená, že od roku 2017 budou chodit kontroloři po všech domácnostech a vyžadovat po každém doklad o provedení kontroly kotle. Ovšem v případě stížností nebo podezření ze strany ORP Města Milevska ohledně špatného provozování kotle bude tento doklad vyžadován. Ani v tomto případě to však neznamená, že za nedodání dokladu hned bude udělována pokuta 20 000,- Kč.

Účelem těchto kontrol nemá být podle tvůrců zákona zbytečná „buzerace“ lidí, ale mělo by jít hlavně o jakési zmapování kotlů na pevná paliva, kdy budou lidé upozorňováni, zda jejich kotel bude možné provozovat i v budoucnu. Po 1. září 2022 by totiž neměly být vůbec v provozu kotle 1. a 2. emisní třídy, což je většina starších kotlů na pevná paliva. Dále má příslušná oprávněná osoba být jakýmsi konzultantem, který poradí, jak mají lidé kotle provozovat. Hodně často se totiž stává, že lidé neumí správně topit, kotel moc škrtí, topí mokrým dřevem, atd., čímž jednak znepříjemňují život sousedům, ale hlavně kotel dehtuje, nejede na plný výkon a topení se lidem zbytečně prodražuje.

Základní informace

Foto Kód obce: 07138 2
IČZÚJ: 549517
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek

Počet obyvatel: 1442
Výměra: 5043,24 ha
Hustota: 28,59 ob./km2

Finanční úřad: Finanční úřad v Milevsku
Pověřený úřad: Milevsko
Stavební úřad: Milevsko
Matriční úřad: Kovářov
Pověřený úřad s rozšířenou působností: Milevsko

Počet částí obcí: 17
Počet katastrálních území: 11
Počet základních sídelních jednotek: 19

Pošta: Ano
Škola: Ano
Zdravotnické zařízení: Ano
Policie: obecní policie ano
Kanalizace: Ne
Voda: Ano
Plyn: NE

Obec Kovářov
Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Kovářov, vesnice České republiky roku 2004. Obec, rozkládající se v oblasti středního Povltaví, je na pravém břehu při silnici z Milevska do Krásné Hory, 11 km severozápadně od Milevska. Obecní úřad spravuje 16 osad.

První písemná zmínka o Kovářovu je z roku 1220. Kovářov, jak nám ukazuje historie, je však mnohem starší. Zdejší krajina byla dle archeologických poznatků osídlena již v 9. století. Na osídlení měla vliv i blízkost řeky Vltavy, jí i Kovářov může děkovat za svůj vznik a rozvoj. Na počátku měl Kovářov několik dvorců či tvrzí, hospodařily zde rody rytířské, které postupně prodávaly své majetky pánům z Rožmberka a Švamberkům. V roce 1592 připadl Kovářov prodejem do majetku pánů na Zvíkově a Orlíku.

Obec Kovářov je členem Svazku obcí Milevsko.

Kontakty
Obec


Obec Kovářov
OÚ Kovářov
Kovářov 63
398 55tel.: 382 594 218 (OÚ)
tel:/fax: 382 594 486 (OÚ)
724 180 830 (starosta)
725 769 726 (místostarosta)
603 514 076 (obecní policie)

e-mail: oukovarov@volny.cz

datová schránka: xuubdff

Úřední hodiny:
pondělí a středa 7 - 11,30  12 - 17
úterý, čtvrtek a pátek 7 - 11,30  12 - 15,30

IČO: 00249777
Č. účtu: 641 735 349/0800

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr
Kovářov 203
398 55

Pracovní doba:
* středa a pátek 12 – 17
* sobota 8 - 12

Znak obce
Znak obce
Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.kovarov.cz
© Obec Kovářov
Právní doložka
Editace