Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 

Mladé zpěvačky z Kovářova opět bodovaly

 
   Děvčata ze základní školy v Kovářově se účastnila 20. dubna okresní školní soutěže ve zpěvu s názvem Jihočeský zvonek, která se uskutečnila v Domě dětí v Písku. Mladé zpěvačky rozvíjejí svůj pěvecký projev v rámci kovářovských folklorních souborů a proto si každá z nich připravila pro své vystoupení dvě lidové písně. Soutěžíci byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií, kdy kovářovskou školu zastupovala ve druhé kategorii Brigita Cmuntová ze 6. třídy, v třetí kategorii se představily Eva Dvořáková a Barbora Reiterová, obě z 8. třídy. Všechna děvčata velice pěkně zazpívala a vzorně reprezentovala školu i svou obec.
 
Porota, která hodnotila výkony všech zpěváků měla těžké rozhodování, protože všichni účinkující byli na velmi dobré pěvecké úrovni. Po skončení soutěže všichni s napětím očekávali výrok poroty, jenž určil konečné výsledky. První místo ve třetí kategorii získala Eva Dvořáková, třetí místo ve druhé kategorii obsadila Brigita Cmuntová. Eva Dvořáková postoupila z okresní soutěže Jihočeský zvonek do soutěže krajské, kde bude reprezentovat kovářovskou školu a bojovat o postup na Karlovarského skřivánka.
 
Obě děvčata měla velikou radost, protože stejná místa získala i na regionální soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2006, která se konala 8. dubna v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí.
V polovině května budou kovářovské zpěvačky také hájit barvy Jihočeského kraje na celostátní soutěži dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2006 ve Velkých Losinách pořádanou Folklorním sdružením ČR.
 
 
 
Pavla Škochová  

 
Foto: Milan Škoch
Kovářovské zpěvačky po soutěži společně se svou vedoucí.
zleva - Pavla Škochová, Brigita Cmuntová, Barbora Reiterová, Eva Dvořáková