Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz


V Kovářově zněly jarní písně 

 
 
      V kovářovském kinosálu se ve středu 3. května uskutečnilo vystoupení kovářovských dětských folklorních souborů Kovářovánek a Malý Kovářovan s názvem "Jarní hody jdou".
 
Děti z obou souborů připravily pro své rodiče a další hosty program plný písniček, tanců a zvyků, které byly spjaty s jarem. V úvodu vystoupení předvedla děvčata z Malého Kovářovanu  Vynášení Smrti, které je považováno za jeden z nejstarších obřadních obyčejů v českém zvykosloví. Po přivítání nového jarního období si děvčata s chutí zatancovala při veselé písničce. 
V programu se dále představily s několika písněmi i mladé zpěvačky, které reprezentovaly kovářovské folklorní soubory na jihočeské regionální soutěži lidových písní Jihočeský zpěváček 2006. Nejmladší děti z Kovářovánku předvedly jarní hry, říkadla, zapojily se do chorovodů a při jedné z písniček si zatančily i s rekvizitami, dřevěnými koníky.   
Malý Kovářovan se divákům představil nejen s lidovými tanci, ale v jeho podání diváci shlédli také tance ve stylu country, kterými si členové zpestřují své zkoušky. 
Všichni vystupující si na závěr společně zazpívaly písničku Na rozloučení, mí potěšení a byli po zásluze odměněni velkým potleskem.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem za hezké vystoupení a  divákům za jejich návštěvu a podporu účinkujících při jejich jarním koncertu.
 
 
manželé Milan a Pavla Škochovi
 

foto: Milan Škoch
Společné foto před vystoupením.
Mladé zpěvačky, zleva Barbora Reiterová, Brigita Cmuntová, Eva Dvořáková
Momentka z programu Jarní hody jdou.