Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...

 

Tisková zpráva

 

Jihočeské folklorní sdružení                                        Milan Škoch, předseda

Kovářov3, 398 55                                                            e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

tel.: 382 594 106, 604 692 062                                        www.jfos.cz

  

Zpěváčci z jižních Čech se úspěšně představili na celostátní soutěži

Zpěváček 2006 ve Velkých Losinách

 

 
     Jihočeské folklorní sdružení  pořádalo 8. dubna regionální kolo pěvecké soutěže Jihočeský zpěváček 2006, které se uskutečnilo v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Jednotlivé soutěžící sledovala odborná porota, která vybrala tři nejlepší zpěváčky a rozhodla o jejich účasti v celostátním kole Zpěváček 2006 ve Velkých Losinách 12. a 14. května. První místo v regionálním kole obsadila Eva Dvořáková ze souboru Kovářovan, na druhém místě skončil  Lukáš Přib ze souboru Písečan a třetí místo patřilo Brigitě Cmuntové z Malého Kovářovanu.
 
Úspěšní zpěváčci z jižních Čech se společně s dalšími dětmi z celé České republiky účastnili celostátní soutěže ve Velkých Losinách. Nejprve se všech padesát nejlepších dětí z České republiky účastnilo 12. května boje o zařazení do nejlepší dvacítky a z Jihočechů postoupila Eva Dvořáková a Lukáš Přib.
V sobotu 13. května proběhlo finále soutěže, ze kterého bylo vybráno 11 dětí do galakoncertu na nedělní odpoledne s vyhlášením výsledků. Za Jihočechy se mezi nejlepší probojoval Lukáš Přib ze souboru Písečan a velice dobře reprezentoval svůj kraj a Jihočeské folklorní sdružení. Obsadil společně s dalším zpěváčkem třetí místo což je obrovským úspěchem.
 
 
Jménem Jihočeského folklorního sdružení chci velice poděkovat našim zpěváčkům a poblahopřát jim k účasti a úspěchům na celostátní soutěži ve Velkých Losinách. Veliké poděkování patří jejich vedoucím a rodičům, kteří je na soutěž připravili a podporovali v jejich výkonech. Velice mě těší, že díky Jihočeskému folklornímu sdružení, které se rozhodlo pořádat regionální soutěž, mohou jihočeští zpěváčci na celonárodní úrovni reprezentovat svůj kraj.
 
Děkuji Folklornímu sdružení ČR a dalším spolupořadatelům celostátní soutěže Zpěváček 2006 za uspořádání přehlídky nejlepších dětských zpěváků lidových písní, která podporuje a rozvíjí pěvecké dovednosti nějmladší generace.
 
 
 
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch
 
Zástupci Jihočeského folklorního sdružení na soutěži Zpěváček 2006, zleva - Eva Dvořáková, Lukáš Přib, Brigita Cmuntová