Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 

Úspěch kovářovské zpěvačky na Jihočeském zvonku

 
      Ve čtvrtek 17. května se konala v Českých Budějovicích krajská pěvecká soutěž Jihočeský zvonek, kterou pořádal Dům dětí a mládeže. Na ní se představili chlapci a děvčata, jenž se v okresních kolech umístili na prvních místech.  Jednou z nich byla i Eva Dvořáková, žákyně 8. třídy základní školy v Kovářově, která si přivezla na krajskou soutěž dvě lidové písničky - Za naší stodolou a Vyletěl holoubek. Eva předvedla velice pěkný výkon a ve třetí kategorii soutěžících obdržela zlaté pásmo, které ji delegovalo do celostátního kola Karlovarský skřivánek.
 
    Děti z Kovářova se každoročně účastní pěveckých soutěží, v nichž patří mezi úspěšné. I v letošním roce se kovářovští zpěváci umístily na předních místech v regionální soutěži dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2006, kterou pořádalo Jihočeské folklorní sdružení. Z této soutěže si odvezli první a třetí místo. Úspěšně hájili i barvy jihočeského folkloru na celostátní soutěži Zpěváček 2006 v lázních Velké Losiny, kde se Eva Dvořáková zařadila mezi dvacítku nejlepších zpěváčků lidových písní z České republiky.
 
     Velkou zásluhu na rozvoji pěveckého talentu kovářovských dětí mají místní folklorní soubory Kovářovánek a Malý Kovářovan, ve kterých si jejich členové osvojují základy rytmických, hudebních a zejména pěveckých dovedností. Tyto pak využívají k prezentaci základní školy i obce při svých kulturních vystoupeních a zmiňovaných pěveckých soutěžích. 
 
 
Pavla Škochová  

Foto: Milan Škoch
Pavla Škochová gratuluje Evě Dvořákové k úspěchu