Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 

XI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2006

 

OHLÉDNUTÍ ZA XI. JIHOČESKÝM FOLKLORNÍM FESTIVALEM KOVÁŘOV 2006

 

 V obci Kovářov se uskutečnil 2. – 4. června XI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2006, kterým tato regionální přehlídka dětských a dospělých folklorních souborů vstoupila do své druhé dekády. Diváci měli možnost shlédnout vystoupení jak jihočeských souborů, tak i hostů, kteří na letošní ročník přijeli na pozvání pořadatelů.  Tradičně se na festivalu objevily i programy doprovodné, jakými byly lidový jarmark, řemeslné dílny, divadelní představení, lidová zábava, ohňostroj a další.

Na festivalu účinkovalo celkem 19 souborů a představilo se 447 účinkujících. Festival provázelo poměrně chladné počasí, které nepřidalo na návštěvnosti, ale přesto  všechny pořady diváci shlédli.

Páteční program dětských folklorních souborů s názvem „Za naší stodolou“ se uskutečnil pro nepřízeň počasí v Kulturním domě a byl věnován zejména dětskému publiku. V úvodu celého pořadu si všechny účinkující děti zazpívaly na jevišti píseň Na tom bošileckým mostku a po zahajovacích slovech moderátorky a starosty obce Pavla Hrocha se s písní Za naší stodolou představila Eva Dvořáková z Kovářova, vítězka regionální soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2006.

Vystoupení dětských folklorních souborů a hosta pátečního festivalového dne, souboru historického tance Regii Caroli regis z Prahy, přihlížely děti z kovářovské a klučenické základní školy i další diváci z řad dospělých. Odpolední program probíhal od 14 hodin opět v Kulturním domě a děti si zde mohly ozkoušet svoji zručnost při řemeslných dílnách, vyráběly figurky z hlíny, vyzkoušely si hrnčířský kruh, pletly ozdobné náramky nebo přívěsky a některé si svoji fantazii zúročily výtvarnými pracemi. V průběhu řemeslných dílen si děti i zasoutěžily a mnohé z nich se naučily několik středověkých tanců za odborného výkladu vedoucího souboru historického tance. Součástí zábavného odpoledne byla samozřejmě i oblíbená diskotéka, při které se děti jaksepatří vydováděly.

Od 14 hodin vysílal též Český rozhlas České Budějovice pořad o Kovářovu s názvem „U nás“, ve kterém se posluchači dozvěděli o životě v této obci, folklorních aktivitách místních souborů a také o probíhajícím festivalu.

Druhý festivalový den proběhl již v krásném prostředí kovářovské návsi. Od 10 hodin si mohli návštěvníci procházet jarmark a pro nejmenší sehráli loutkoherci ze spolku Fikar z Nadějkova pěknou pohádku. V zasedací síni kovářovské radnice se uskutečnilo tradiční slavností uvítání vedoucích zúčastněných souborů, sponzorů a hostů. Ve 13 hodin se od Kulturního domu směrem k návsi vydal krojovaný průvod všech účinkujících a za doprovodu svých kapel oznamoval divákům blížící se slavnostní zahájení Hlavního festivalového dne. Každý ze souborů se krátce předvedl na jevišti a po představení posledního souboru se všichni účinkující vrátili zpět na podium a společně zazpívali píseň K Budějicům cesta. Po slavnostní festivalové znělce a úvodních slovech přišla na řadu jednotlivá vystoupení jihočeských souborů, hostů a nechybělo ani každoroční předání žertovného dárku členům Kovářovanu od souboru Doudleban. V průběhu odpoledne byly vyhlášeny i výsledky soutěže „O nejkrásnější jihočeskou hnětynku“, vítězkou se letos stala paní Božena Kolorosová z Kovářova. Po skončení folklorních pořadů a předání upomínek vedoucím souborů si společně všichni zazpívali píseň Na rozloučení mí potěšení. Z důvodu chladného počasí se další pořad s názvem Posezení pod kaštany přesunul do místního Kulturního domu, kde se folklorní soubory a další hosté dobře bavili při písních kapely Kovačka z Milevska, cimbálové muziky Slováckého krúžku ze Svatobořic-Mistřína a dechové hudby Musikverein Lehen z Rakouska.

V zasedací síni radnice se uskutečnilo tradiční setkání vedoucích zúčastněných souborů s odbornou komisí delegovanou Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Všichni vedoucí vyslechli hodnocení předvedených programů a shodli se v názoru, že každoroční konzultace s odborníky je přínosná pro souborovou práci a  pomáhá kromě dalšího odstraňovat případné nepůvodní prvky, které se objevují v našem folkloru.

Ve 22 hodin ozářil noční oblohu ohňostroj doprovázený svižnými tóny rakouského dechového orchestru, který zahrál přihlížejícím divákům  před Kulturním domem.

V neděli v Kovářově probíhala také výstava Keramika a drát výtvarnice Věry Pichové z nedalekého Milevska. Odpoledne se od 12  do 14 hodin konalo v Pivovarském dvoře Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí přátelské posezení u cimbálu se Slováckým krúžkem a členy souboru Kovářovan. Kovářovan  ještě poseděl do večerních hodin na kovářovské radnici, aby zhodnotil a uzavřel celý festival. 
 

Z jihočeských folklorních souborů se představily:

Kovářovánek, Malý Kovářovan, Blaťáček, Prácheňáček, Kovářovan, Doudleban, Soběslavská chasa mladá, Blaťácký soubor, Dudácká muzika Duha, Libín, Radost, Písečan, Furiant.
 

 Hosté festivalu:

Regii Caroli regis z Prahy, Fikar z Nadějkova, Slovácký krúžek ze Svatobořic-Mistřína , Moták z Prahy, Kovačka z Milevska, Musikverein Lehen z Rakouska.

 

Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím za jejich programy, se kterými se v Kovářově letos představili a samozřejmě naše poděkování patří i všem divákům, které neodradilo chladnější počasí a shlédli všechna folklorní vystoupení.   

Veliké poděkování patří generálnímu partnerovi festivalu Jaderné elektrárně Temelín, všem generálním, hlavním a ostatním sponzorům za jejich velkorysé příspěvky.  Všem spolupořadatelům, partnerům i osobnostem, které převzali záštitu vyjadřujeme obrovské uznání za to, že nám pomáhají rozvíjet tento jedinečný festival v Jihočeském kraji. Velice děkujeme členům Kovářovanu, hlavním organizátorům i dalším dobrovolným pracovníkům za neúnavnou  práci spojenou s přípravami i vlastní realizací  XI. jihočeského folklorního festivalu Kovářov 2006.

 

manželé Milan a Pavla Škochovi

ředitelé festivalu

 

XI. jihočeský folklorní festival Kovářov 2006

 

2. červen – 4. červen 2006

 

Pořadatel

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

 

Spolupořadatelé

Národní ústav lidové kultury ve Strážnici

Folklorní sdružení České republiky

Obec Kovářov

Jihočeské folklorní sdružení

 

Za podpory

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jihočeského kraje

Svazku obcí Milevska

Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje

 

Záštita

Jaromír Talíř, poslanec parlamentu ČR

Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje

Pavel Hroch, starosta Obce Kovářov

Jiří Janeček, generální ředitel České televize

 

ředitelé festivalu

manželé Milan a Pavla Škochovi

 

 

 

Generální partner festivalu

 

Jaderná elektrárna Temelín

 

 


 

Foto: Milan Škoch

momentky z festivalu