Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...

Vernisáž prvňáčků z kovářovské základní školy
 

 
V úterý 20. června se konala v zasedací síni kovářovské radnice vernisáž výstavy s názvem "První třídu končíme, do druhé se těšíme", kterou uspořádala pro své rodiče 1. třída kovářovské základní školy za podpory Pekařství Kovářov a Jihočeského folklorního souboru Kovářovan. Cílem této akce je nabídnout ukázku školní práce nejmladších žáků kovářovské školy a přiblížit rodičům i ostatním návštěvníkům vývoj jejich školních dovedností.  Po vstupu do školy se děti staly žáky a z této nové sociální role pro ně vyplývaly školní povinnosti, které si museli osvojit. Naučili se nejen číst, psát a počítat, ale naučili se i vzájemně spolupracovat, plnit uložené úkoly, ale být i odpovědníými za svoji práci. Všechny osvojené návyky a získané dovednosti budou prvňáčci rozvíjet i v dalších ročnících, které jsou následnými stupínky pro utváření jejich osobnosti.
 
 
20. června se v 15 hodin v zasedací síni kovářovské radnice sešli rodiče prvňáčků i další hosté. Při zahájení vernisáže vystoupila s úvodním slovem Pavla Škochová, třídní učitelka žáků 1. třídy, přivítala děti, jejich rodiče, ředitele kovářovské základní školy Libora Mandovce a člena rady Obce Kovářov Jaroslava Kahouna, který zastupoval starostu Pavla Hrocha.
Na řadu poté přišlo kulturní vystoupení prňáčků sestavené z písniček, básní a nechyběl ani lidový taneček, kterým děti svůj program zakončily. Ke všem přítomným promluvil také ředitel kovářovské základní školy Libor Mandovec  a člen rady Obce Kovářov Jaroslav Kahoun. Oba  se pochvalně vyjádřili ke konané akci, která je jednou z možností, jak přiblížit školní práci veřejnosti. Dětem popřáli mnoho úspěchů v dalším ročníku, do blížících se prázdnin hodně sluníčka a rodičům poděkovali za dobrou spolupráci se Základní školou.
Pavla Škochová za asistence obou pánů předala žákům 1. třídy  Pamětní listy s malou sladkostí, které byly poděkováním za jejich celoroční školní snažení. 
Na vernisáži byla oficiálně představena i pohlednice s názvem Pozdrav ze základní školy v Kovářově s námětem  jarního zvykosloví, jenž výtvarně zpracovala jedna ze žákyň 1. třídy.  Tuto pohlednici si účastníci vernisáže mohli společně s dalšími upomínkami odnést domů.
Po oficiální části si již rodiče se svými dětmi a ostatními přítomnými procházeli výstavou a mohli též ochutnat malé občerstvení, které pro ně bylo v zasedací síni kovářovské radnice přichystáno. 
 
Výstava prací prvňáčků pokračuje do 23. července a očekává další návštěvníky. 
   
 
Pavla Škochová

foto: Milan Škoch
Momentky z vernisáže.