Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


 

 

Prvňáčci z kovářovské základní školy na výletě

 
  Ve čtvrtek 22. června se první třída kovářovské základní školy vydala na školní výlet do Netolic, na zámek Kratochvíle a poutní místo Lomec. Ráno již prňáčci netrpělivě vyhlíželi autobus a po jeho příjezdu se již těšili na společné zážitky, které na ně tento den čekaly. První zastávkou byly Netolice, kde si děti prošly náměstí, nakoupily několik upomínek a samozřejmě zašly na výbornou zmrzlinu. Na Kratochvíli si od průvodce vyslechly výklad o historii původně loveckého zámečku a seznámily se se stálou expozicí animovaného filmu. Po prohlídce  zámku i zámecké zahrady odjely děti na nedaleké poutní místo Lomec a odtud již jejich cesta vedla zpět do Kovářova. Výlet se prvňáčkům vydařil, počasí bylo velice příznivé a děti přivezly sobě i svým nejbližším drobné upomínky z prvního společného školního výletu.
 

   

Pavla Škochová

foto: Milan Škoch
společné foto na poutním místě Lomci.