Tisková zpráva

 

Jihočeské folklorní sdružení                                        Milan Škoch, předseda

Kovářov3, 398 55                                                            e-mail: milan.skoch@jfos.cz

tel.: 382 594 106, 604 692 062                                        www.jfos.cz

  

 

Jihočeský zpěváček se představil na koncertu v Bratislavě

 
 
V sobotu 8. října se ve velkém koncertním studiu Slovenského rozhlasu v Bratislavě uskutečnil společný koncert Slávik - Zpěváček 2005, který probíhal pod záštitou Petra Dvorského. Pořadatelem koncertu byl přípravný výbor celoslovenské soutěže dětí v interpretaci lidových písní Slávik Slovenska, Folklorní sdružení České republiky  a Slovenský rozhlas Bratislava za finanční podpory Ministerstva kultury SR.
 
Na tomto galakoncertu se úspěšně představila i zástupkyně Jihočeského folklorního sdružení Eva Dvořáková z Kovářova. Divákům velice pěkně zazpívala dvě písně - Vesecký trávníčky a Velebný pane.
Koncertu se zúčastnilo sedm nejlepších zpěváků z České republiky a sedm nějlepších zpěváků ze Slovenska, hosty byly děti z Rakouska, Maďarska a Bulharska. Celý program zpestřilo vystoupení operních pěvců Jána Babjaka, Terézie Kružliakové - Babjakové a Martina Babjaka. Nechybělo ani vystoupení garanta koncertu, Mistra Petra Dvorského, s nímž si na podiu v závěru zazpívaly všechny účinkující děti, pro které to byl jistě nezapomenutelný zážitek.
 
Eva Dvořáková svým pěveckým výkonem vzorně reprezentovala naše sdružení a společně s ostatními zpěváky  Českou republiku za což jí patří veliké poděkování.
Velké uznání patří všem pořadatelům a Folklornímu sdružení ČR, jenž se mimo jiné významnou měrou podílí na rozvoji a prezentaci pěveckého projevu dětí a mládeže v oblasti lidové písně.
 

 
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

 
Foto koncert Slávik - Zpěváček 2005: Milan Škoch
1. Zpěváčci při zkoušce s Petrem Dvorským
2. Eva Dvořáková za doprovodu Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna
3. Eva Dvořáková na jevišti