Tisková zpráva

 

Jihočeské folklorní sdružení                                        Milan Škoch, předseda

Kovářov3, 398 55                                                                            e-mail: milan.skoch@jfos.cz

tel.: 382 594 106, 604 692 062                                                         www.jfos.cz

  

 

Volební Valná hromada Jihočeského folklorního sdružení

 
V sobotu 22. října se v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí konala Valná hromada Jihočeského folklorního sdružení. Na jednání se sešli zástupci členských folklorních souborů sdružení, aby zhodnotili uplynulé období a vytyčili další úkoly pro období příští. Mezi projednávanými body bylo mimo jiné  také schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2004.
Jednání Valné hromady se také zúčastnil Mgr. František Fořt, předseda správní rady Nadace Vltava, se kterou Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje a nastínil další možnou spolupráci při uchovávání o rozvoji lidových tradic.
 
Letošní Valná hromada byla volební a proto přítomní delegáti volili na další dva roky výkonný výbor a revizní komisi.
Z voleb vzešlo nové vedení sdružení ve složení  Milan Škoch, Kateřina Holá, Miroslava Dürnfelderová, Jan Hattan a Petr Pokorný.
V revizní komisi zasednou  Hana Kozubíková, Marcela Božovská, Pavel Krejča.
 
 
Po ukončení Valné hromady se výkonný výbor sešel ke svému prvnímu jednání, na kterém zvolil předsedu sdružení Milana Škocha, místopředsedkyní Kateřinu Holou. 

 
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

 
Foto: z jednání Valné hromady Jihočeského folklorního sdružení