Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz


 

  

Špásky dětské chásky v Kovářově    

 
Jeviště kovářovského kinosálu se v neděli 4. prosince zaplnilo dětmi místních dětských folklorních souborů Kovářovánek a Malý Kovářovan, které si připravily pro maminky, tatínky, babičky a dědečky, ale i své dětské kamarády předmikulášský program.
Hostem pořadu byl Ateliér Abrakadabraka, který vystoupil v úvodu s pohádkou Kočičiny kocoura Damiána. A tak děti z folklorních souborů mohly společně s diváky sledovat kocourova dobrodružství. Jakmile pohádka skončila, přišlo na řadu folklorní vystoupení a na jeviště nastoupil Kovářovánek s programem "Běží liška k Táboru". Malý Kovářovan se publiku představil s Mikulášskou hru, divadelním výstupem, při němž Mikuláš, anděl a čert navštěvují děti, kárají nezbedníky a hodné obdarovávají. Po jeho skončení vyzval Mikuláš čerta s andělem, aby přinesli koš s dárky pro všechny účinkující i dětské diváky a sám všem předal sladké překvapení z místní pekárny.
 
Špásky dětské chásky navštívilo 106 platících diváků, kterým bychom chtěli poděkovat za jejich návštěvu a potlesk, kterým odměňovali všech 36 vystupujících.
 
 
manželé Milan a Pavla Škochovi

Foto: Milan Škoch

 

foto 1 - Z pohádky o kocourovi Damiánovi

foto 2 - Malý Kovářovan s Mikulášskou hrou

foto 3 - Závěrečná nadílka