Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 

 

Vánoční zpívání v kovářovské škole    

 

 

V kovářovské škole se ve čtvrtek 15. prosince uskutečnil již 5. ročník pěvecké soutěže s názvem Vánoční zpívání, které se účastnily děti z prvního i druhého stupně. Soutěž se uskutečnila v rámci zkoušky dětského folklorního souboru Kovářovánek, jehož členové se během soutěže také představili s koledami, které připravují pro nadcházející vánoční koncert.

Od půl druhé se všichni soutěžící sešli v učebně 1. třídy, aby zde zazpívali jednu vánoční koledu přihlížejícím dětským divákům.  Trojčlenná porota, kterou tvořily paní vychovatelka Marie Vlnová, paní učitelka Pavla Škochová a členka Kovářovánku Jitka Máchalová, pečlivě sledovala výkony všech 17 soutěžících a udělovala jednotlivých zpěvákům body. Diváci si vyslechli známé koledy např. Štědrej večer nastal, Nesem vám noviny, Co to znamená, Veselé vánoční hody a další. Po dozpívání posledního soutěžícího porota sečetla body a než nastalo vyhlášení výsledků, zazpívali si všichni účinkující i diváci společně s paní učitelkou Pavlou Škochovou za doprovodu kytary ještě několik vánočních koled. Vítězkou letošního Vánočního zpívání se stala Daniela Kutilová z 1. třídy, na druhém místě skončila Jana Kolářová ze 3. třídy a jako třetí se umístil Karel Víšek z 1. třídy. Nejúspěšnější zpěváčci obdrželi medaile a samozřejmě i drobné dárky stejně jako všichni vystupující. Ceny dětem věnovala Základní škola v Kovářově a Jihočeský folklorní soubor Kovářovan. Na závěr Vánočního zpívání si děti zaskotačily při diskotéce, která udělala příjemnou tečku za letošním 5. ročníkem této pěvecké soutěže.   

 

manželé Milan a Pavla Škochovi

  


Foto: Milan Škoch

 

foto 1: vítězové Vánočního zpívání

foto 2: skupinka soutěžících dětí

foto 3: společné zpívání při kytaře