Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 


 

 

 

 Vánoční koncert v lidových krojích    

 
Ve středu 21. prosince 2005 se v kovářovském kinosálu konal Vánoční koncert, na kterém vystoupili členové dětských folklorních souborů Kovářovánek, Malý Kovářovan a kapela dospělého Kovářovanu, jenž děti při jejich pěveckém vystoupení hudebně doprovázela. Úvod programu patřil muzikantům, kteří zahájili koncert jednou z půvabných jihočeských koled a poté se již diváci mohli zaposlouchat do krásných vánočních písní Štědrej večer nastal, Sem, sem, sem, pastýři, Půjdem spolu do Betléma, Pojďte hoši k nám a dalších.
 
Součástí vystoupení byl také sólový zpěv děvčat z Malého Kovářovanu, Brigity Cmuntové a Evy Dvořákové, finalistky celostátní pěvecké soutěže dětských zpěváků  lidových písní nazvané Zpěváček 2005. Jako hosté se představily i zpěvačky dospělého souboru Kovářovan. Vánoční koncert proložily mluveným slovem starší děvčata, která seznamovala diváky mezi jednotlivými pěveckými vstupy s historií koled a koledování.  Na závěr programu si děti zazpívaly veselou koledu My se všichni radujeme a společnou úklonou se rozloučily s publikem, které potleskem ocenilo jejich předvánoční vystoupení.
 
manželé Milan a Pavla Škochovi  
 

Foto: Milan Škoch
 
foto 1: dětské soubory při vystoupení
foto 2: Brigita Cmuntová a Eva Dvořáková při zpěvu jedné z koled