Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 


 

 

 "Obchůzka s klibnou a kozlíky" v Kovářově    

 
 
Obchůzka s klibnou a kozlíky se odehrála v prvním lednovém týdnu v Kovářově,  večer před svátkem Tří králů, v podání členů Jihočeského folklorního souboru Kovářovan, kteří se snaží uchovat tento starobylý zvyk. Z vyprávění se obchůzka koná na památku krále Baltazara, jenž přijel na bílém velbloudu do Betléma poklonit se Ježíškovi. Klibna (maska koně) tedy podle lidového výkladu značí velblouda.
O tomto obyčeji se zmiňuje v knize Veselé chvilky v životě lidu českého Čeněk Zíbrt (1864 - 1932), český kulturní historik, jehož rodiště je nedaleko Kovářova v  Kostelci nad Vltavou.
 
Z jeho knihy citujeme:
 
"Dobře se pamatuji, že za mého dětství v rodné vesnici na Táborsku (Kostelci nad Vltavou) chodívala chasa s klibnou. Pokud jsem se ptal těch, kdo si všímají prostonárodních zvyků, neví o chozením takovém nikdo. Zapisuji tedy zvyk, aby se nadobro neztratil. Nenadál jsem se, že moje zmínka zachrání starobylý obyčej nadobro před zapomenutím." (konec citace)
 
5. ledna se sešli členové Kovářovanu v klubovně na staré faře, aby se i letos připravili na obchůzku skotačivých kozlíků a klibny. Od 16 hodiny začalo oblékání do masek, zkoušelo se klapání okovaných čelistí kozlíků, ustrojovala klibna, kočí a sedlák se domlouvali, jak budou klibnu v jednotlivých staveních prodávat. Významnost a jedinečnost tohoto zvyku podtrhuje i zájem České televize, která natáčela celou obchůzku pro její prezentaci v nově vzniklém Folklorním magazínu, jenž ukazuje tradice v nás a kolem nás. 
 
Veselý průvod starobylých masek v každém stavení vlídně přijali, hospodář či hospodyně počastovali všechny dobrou kořaličkou, i na oves a seno přidali, ale klibnu ne a ne koupit. Chasa tedy ukončila celou obchůzku tradičně v místní hospodě, kde pan hostinský nebyl skoupý, koně koupil a podle zvyku porazil.  
 
 
 

Na starobylou obchůzku s klibnou a kozlíky navázalo druhý den chození Tří králů, které v obci udržují samy děti. V chalupách zněla v podání králů Kašpara, Melichara a Baltazara koleda My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám . . .
 
 
manželé Milan a Pavla Škochovi  
 

Foto: Milan Škoch, momentky z obchůzky
 
foto 1: klibna míří do České televize
foto 2: chasa před zahájením obchůzky
foto 3: paní starostová prohlíží klibnu
foto 4: pan hostinský poráží klibnu
foto 5: Tříkrálová obchůzka v Kovářově