Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz


 

Kovářovská "Obchůzka s klibnou a kozlíky" v České televizi

 
 
V neděli 5. března se na druhém programu České televize od 10.30 hodin objeví v nově vzniklém Folklorním magazínu, který mapuje tradice v nás a kolem nás, Obchůzka s klibnou a kozlíky. Tento starobylý zvyk udržuje v obci Kovářov Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, jenž podle tradice každoročně večer před svátkem Tří králů provádí obchůzku po vsi. Podle vyprávění se obchůzka koná na památku krále Baltazara, který přijel na bílém velbloudu poklonit se Ježíškovi.
V průběhu času se zvyk přeměnil v obchůzku chasy s maskou koně a maskami kozlíků. Chasa navštěvuje jednotlivá stavení s cílem prodat klibnu (koně), kozlíci skotačivě poskakují kolem celého průvodu a vše se končí v místní hospodě, kde hostinský klibnu nakonec koupí.
Diváci se tak budou moci ve Folklorním magazínu seznámit s touto starobylou obchůzkou v podobě, jak ji dnes udržují v Kovářově a prožít atmosféru letošního chození, které se uskutečnilo 5. ledna 2006. 
 
 
 
 
manželé Milan a Pavla Škochovi