Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva...Tisková zpráva... Tisková zpráva... Tisková zpráva...


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Kovářov  398 55

tel.: 382 594 106, 604 692 062, e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

www.kovarov.cz, www.jfos.cz, www.fos.cz

 

Vynášení Smrtky v Kovářově

  
Děti z folklorních souborů Kovářovánek a Malý Kovářovan vynesly za vesnici Smrtku, symbol zimy a zpátky se vrátily s lítem, symbolem jara.
 
Vynášení Smrti  patřilo ke starobylým jarním obyčejům, který konaly děti na pátou postní neděli. Vystrojily si "Smrtku" jako dětskou pannu oblečenou do hadrů a obcházely s ní ves, přičemž zpívaly "Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi. Vítej léto líbezné, obilíčko zelené." Za vsí hodily děti Smrtku, symbol zimy, do vody nebo ji svrhly ze skály a rychle utíkaly pryč, neboť kdo zůstal pozadu nebo upadl, nedočkal se roku. Společně se Smrtkou nesly děti v průvodu "líto", barevnými pentlemi a výdumky z vajec ozdobený stromek, který naopak symbolizoval jaro. "Líto" poté přinášely zpět do vsi a obcházely  dům od domu a zpívaly např. "Hody jdou, květy jdou, vedou líto za sebou a ty, svatá Markyto, dej nám pozor na žito a na všecko obilí, co nám Pán Bůh nadělí."
 
Děti z kovářovských folklorních souborů se ve čtvrtek 16. března vydaly průvodem od místní základní školy, prošly vesnicí, obešly náves a cestou zpívaly "Smrt chodí po vsi, má dlouhý vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi . . .". Celý průvod vyšel za ves, kde byla Smrtka shozena z meze a děti od ní rychle utíkaly. Cestou zpět do vsi nesly v čele průvodu "líto" a jarními písničkami přivolávaly očekávané nové údobí roku. 
 
 manželé Milan a Pavla Škochovi  

 
Foto: Milan Škoch
momentky z vynášení Smrtky