Tisková zpráva

 

Jihočeské folklorní sdružení                                        Milan Škoch, předseda

Kovářov3, 398 55                                                            e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

tel.: 382 594 106, 604 692 062                                        www.jfos.cz

   

Jihočeský zpěváček 2006

pod záštitou

Karolíny Bubleové Berkové, sólistky opery Národního divadla v Praze

Ing. Františka Štangla, člena Rady Jihočeského kraje

 

 
V sobotu 8. dubna se uskutečnila v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí dětská pěvecká soutěž Jihočeský zpěváček 2006.
 Soutěž pořádalo Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR, vyhlašovatelem celostátní soutěže Zpěváček, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Jihočeským folklorním souborem Kovářovan, Hotelem Zvíkov a Jihočeským krajem.
 Generálním partnerem Jihočeského folklorního sdružení je Jaderná elektrárna Temelín, hlavním partnerem Nadace Vltava.
 Projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy společenství Intereg IIIA.

Své pěvecké schopnosti si přijely na Zvíkov poměřit děti delegované členskými soubory Jihočeského folklorního sdružení. V programu bylo plánováno dvacet vystupujících, ale pro nemoc se omluvil jeden jihočeský soubor a také hosté z Rakouska. V soutěži se tedy představilo šestnáct soutěžících zpěváčků, kteří  zazpívali dvě písničky, z nichž jedna byla s hudebním doprovodem a druhá bez doprovodu. Děti hodnotila porota delegovaná Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve složení Zdeněk Bláha, Věra Bláhová a Anděla Maršálková, k porotcům se ještě s hlasem poradním připojila Karolína Bubleová Berková. Všichni hodnotitelé pozorně sledovali jednotlivé dětské pěvecké výkony a podle jejich vyjádření, byla úroveň letošní přehlídky opět velmi dobrá, všechny výkony vyrovnané a nebylo lehké vybrat nejlepší. Do celostátní soutěže ve Velkých Losinách, která se uskuteční 12. - 14. května podle rozhodnutí poroty postupují tři nejlepší zpěváčci, jenž zde budou reprezentovat Jihočeský kraj.
 
První místo obsadila Eva Dvořáková ze souboru Kovářovan, na druhém místě skončil Lukáš Přib ze souboru Písečan a jako třetí  Brigita Cmuntová ze souboru Malý Kovářovan. Vítězové soutěže obdrželi diplomy, ostatní zpěváčci pamětní listy, všichni pak také keramické zvonečky a další drobné upomínky od pořadatelů soutěže.
 
Pro účastníky a hosty soutěže bylo také připraveno vystoupení Karolíny Bubleové Berkové, sólistky opery Národního divadla v Praze, která v závěru soutěže zazpívala několik skladeb ze svého repertoiru a sklidila od všech přítomných velký potlesk.Tečkou za celým programem byla píseň Marjánko, Marjánko, kterou si společně zazpívali soutěžící děti, porota,  Karolína Bubleová Berková i přítomní diváci. 
 
Soutěže Jihočeský zpěváček 2006 se účastnili i hosté, předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje Jan Malík s manželkou, ředitel Nadace Vltava Mgr. František Fořt, zástupkyně regionální rozvojové agentury RERA Bohdana Mrkáčková a ředitel Hotelu Zvíkov Ing. Jindřich Žydek.
 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizacím a institucím za spolupráci při pořádání soutěže, Karolíně Bubleové Berkové a Ing. Františku Štanglovi za převzetí záštity, Hotelu Zvíkov za poskytnutí prostor, všem pomocníkům a organizátorům za jejich ochotu a práci.
 
Největší poděkování si ale zaslouží všechny soutěžící děti, které svými vystoupeními vzorně reprezentovaly své folklorní soubory. Velký dík patří i jejich vedoucím, kteří je na tuto regionální pěveckou soutěž připravili.
Vítězům přeji mnoho úspěchů a věřím, že budou jižní Čechy dobře reprezentovat i na celostátní soutěži ve Velkých Losinách.  
 
 
 
 

 
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto:
Milan Škoch
 
Jihočeský zpěváček 2006
 
1. místo, Eva Dvořáková
2. místo, Lukáš Přib
3. místo, Brigita Cmuntová
 
společné foto zpěváčků