Obec Kovářov
ObecKovářov

Školní hřiště

VYUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Provozovatelem areálu školního hřiště je Základní škola Kovářov, okres Písek. Hřiště je určeno k provozování tělovýchovných aktivit organizovaných školou. Po skončení provozu školy je hřiště přístupné také organizovaným sportovním klubům i široké veřejnosti.

Důležité body provozního řádu školního hřiště:

 • provozní doba: vyučovací dny od 15:00 do 20:00, dny mimo výuku od 8:00 do 20:00
 • hřiště je určeno především k provozování atletiky a míčových her
 • zakázány jsou činnosti typu užívání omamných a psychotropních látek, jízda na čemkoli, rozdělávání ohně, vstup se zvířaty, odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, vstup v nevhodné obuvi, znečišťování nebo poškozování ploch a zařízení atd. (blíže viz provozní řád)
 • sportovní nářadí z úložné skříně (např. pro provozování volejbalu) je možné si půjčit pouze na základě uzavřené smlouvy s konkrétní osobou nebo spolkem
 • za osoby mladší osmnácti let zodpovídají jejich zákonní zástupci
 • v případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště (školník)

PRO OBČANY OBCE KOVÁŘOV A SPOLKY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ OBCE:

 • vstup na školní hřiště je volný a zdarma
 • je nutné pouze zadat kód, který odemkne vstupní branku
 • celodenní pronájem hřiště činí 1000,- Kč na základě uzavřené nájemní smlouvy

PRO OBČANY A SPOLKY MIMO OBEC KOVÁŘOV:

 • k pronájmu školního hřiště je nezbytné uzavřít smlouvu o pronájmu
 • je nutné podepsat smlouvu v kanceláři školy (vyřizuje zástupce ředitele p. Timoranská, tel. 382 594 118)
 • 1 hodina 180,- Kč; celodenní pronájem hřiště 2000,- Kč

Pokud by docházelo k nerespektování provozního řádu, poškozování inventáře a nepořádku, škola si vyhrazuje právo volný vstup na hřiště ukončit.


 • 1220

  První písemná zmínka

 • 1465

  Počet obyvatel

 • 525

  Nadmořská výška

 • 5043

  Rozloha v ha

 • 17

  Počet částí obce